POLITYKA PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW

Zaktualizowano: 26.04.2020

 

WarnerMedia („my”, „nas”, „nasz”) to wiodąca grupa firm z branży mediów i rozrywki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, jakie dane osobowe spółki WarnerMedia gromadzą, wykorzystują, udostępniają i w inny sposób przetwarzają o osobach fizycznych („Państwo”) wchodzących w interakcję z naszymi Ofertami („Informacje”). Ponadto niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do Usług Cyfrowych, które są usługami online skierowanymi do dzieci. 

 

Rodzina WarnerMedia składa się z wielu różnych osób prawnych i jednostek gospodarczych. W niniejszej Polityce Prywatności „Administrator” Informacji, które Państwa dotyczą, oznacza spółkę, która decyduje o celach, dla których są one przetwarzane i sposobie ich przetwarzania. To, która ze spółek WarnerMedia jest Administratorem w odniesieniu do przetwarzania Informacji, które Państwa dotyczą, zależy od tego, z jakiej Oferty Państwo korzystają; często będzie to spółka WarnerMedia odpowiedzialna za dostarczenie tej Oferty, co może być określone w naszych warunkach.

 

W pewnych okolicznościach za przetwarzanie Informacji, które Państwa dotyczą, może być odpowiedzialny więcej niż jeden Administrator, na przykład gdy Informacje są udostępniane innym spółkom WarnerMedia w celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności. Po więcej szczegółów proszę przejść do naszej Listy Administratorów. W przypadku dalszych pytań dotyczących konkretnego Administratora, prosimy o kontakt za pomocą jednej z metod przedstawionych poniżej. 

 

Zgodnie z prawem obowiązującym w niektórych krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, możemy potrzebować Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Informacji, które Państwa dotyczą, określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Z zastrzeżeniem wszelkich przeciwnych wskazań, które mogą nam Państwo przekazać, takich jak rezygnacja lub brak zgody, jeśli zostali Państwo o to poproszeni, oraz tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, dostarczając Informacje lub w inny sposób wchodząc w interakcję z naszymi Ofertami, zgadzają się Państwo na wykorzystanie przez nas Informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

SPIS TREŚCI

ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą politykę. Określa ona rodzaje Informacji, które możemy gromadzić na Państwa temat, cele i metody ich gromadzenia oraz (w stosownych przypadkach) podstawę prawną takiego działania, a także informacje na temat przechowywania danych, Państwa praw i sposobu kontaktowania się z nami. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje zarówno nasze działania w zakresie przetwarzania danych w trybie online, jak i offline, w tym Informacje zbierane w ramach różnych Ofert, takich jak te przedstawione poniżej: 

 

Usługi Cyfrowe: 

 

 • Strony internetowe WarnerMedia, w tym działania prowadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych, takie jak ankiety, badania, testy grup fokusowych, promocje, konkursy i losowania nagród, zakupy w ramach naszych usług, wezwania do działania na rzecz treści generowanych przez użytkowników („UGC”) oraz zapis do newsletterów; 
 • Aplikacje mobilne, w tym działania prowadzone przez nasze aplikacje, takie jak te wymienione dla naszych stron internetowych; 
 • Usługi subskrypcji lub inne usługi transmisji strumieniowej oferowane przez WarnerMedia konsumentom oraz usługi, w ramach których otrzymują Państwo nasze treści audiowizualne za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i/lub za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, takie jak dostawca usług internetowych, platforma płatnej telewizji lub operator telefonii komórkowej;
 • Gry na konsolę; 
 • Nasze fanpejdże/kanały/konta na zewnętrznych portalach społecznościowych (np. oficjalne strony na Facebooku, Instagramie, Twitterze). 

 

Usługi Offline: 

 

 • Wycieczki studyjne;
 • Atrakcje i wystawy (np. parki tematyczne, działania marketingowe na konwentach lub w innych miejscach publicznych, osobiste doświadczenia VR) prowadzone przez spółkę WarnerMedia; oraz 
 • Wydarzenia, w których biorą Państwo udział jako konsument lub gość (a nie w celach zawodowych), takie jak premiery filmowe, imprezy marketingowe i skierowane do influencerów, testy grup fokusowych lub użytkowników oraz prywatne imprezy organizowane na terenie naszych lokali lub w wynajmowanych studiach.

Należy pamiętać, że możemy łączyć dane zbierane za pośrednictwem jednego źródła (np. strony internetowej WarnerMedia ) z danymi zbieranymi za pośrednictwem innego źródła (np. aplikacji mobilnej), w tym z danymi zbieranymi ewentualnie przez inną spółkę WarnerMedia lub stronę trzecią (jak opisano poniżej). Ponadto nasze Usługi Offline mogą obejmować interakcję z naszymi Usługami Cyfrowymi i odwrotnie, na przykład w przypadku rezerwacji wycieczki studyjnej lub udziału w wydarzeniu marketingowym za pośrednictwem strony internetowej WarnerMedia. Niektóre Oferty WarnerMedia (na przykład niektóre parki tematyczne WarnerMedia, sklepy internetowe i zakupy w aplikacji) nie są obsługiwane przez WarnerMedia, ale przez zewnętrznego licencjobiorcę lub sklep z aplikacjami; wszelkie przetwarzanie Informacji, które Państwa dotyczą, przez takiego licencjobiorcę lub sklep z aplikacjami nie podlega niniejszej Polityce Prywatności, dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy odpowiednie warunki odnoszą się do spółki WarnerMedia czy nie. 

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy następujące kategorie informacji: 

 

1) Informacje, które możemy zebrać od Państwa:

 • Rejestracja, konto oraz informacje dotyczące rejestracji, w tym informacje, które Państwa dotyczą, podczas rejestracji lub zapisywania się do jednej z naszych Ofert (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, dane kontaktowe, data urodzenia lub wiek, zainteresowanie naszymi treściami, itp.) 
 • Informacje o dokonaniu zakupu w ramach Oferty, w tym odpowiednie informacje dotyczące płatności (np. informacje o karcie kredytowej). Możemy również przetwarzać informacje o okresach próbnych, umorzeniach nagród lub promocjach, okresach bez aktywnego abonamentu, historii płatności i wszelkich utraconych płatnościach. 
 • Informacje o korzystaniu przez Państwa z Oferty lub uczestnictwie w niej, w tym informacje o tym, czy otworzyli Państwo wysłaną przez nas wiadomość e-mail, w jaki sposób Państwo (łącznie z kontem, z którego Państwo korzystają) wchodzą w interakcję z Usługą Cyfrową, treści, które Państwo obejrzeli lub zamieścili, reklamy, z którymi wchodzili Państwo w interakcję, gry, w które grali oraz poziom, jaki osiągnęli, Państwa preferencje oraz zainteresowanie i korzystanie z różnych funkcji, programów, usług i treści dostępnych w Usłudze Cyfrowej. Może to również obejmować informacje demograficzne, w tym na poziomie osoby fizycznej lub gospodarstwa domowego.
 • Informacje, które podają Państwo podczas udziału w ankietach konsumenckich, badaniach lub testach grup fokusowych, w tym odpowiedzi online lub pisemne oraz, w stosownych przypadkach, podczas nagrywania Państwa wywiadów audio lub wideo. 
 • Zgłoszenia do promocji, konkursów, nagród lub wezwań do działania, w tym zdjęcia, filmy i teksty. 
 • Dostęp do kamery, w tym sytuacje, w których dla niektórych Usług Cyfrowych prosimy o pozwolenie na dostęp do kamery urządzenia. Po udzieleniu zgody mogą Państwo mieć możliwość robienia zdjęć lub nagrywania filmów w ramach aplikacji, przesyłania ich do nas lub dostępu do niektórych funkcji rozszerzonej rzeczywistości („AR”). Niektóre z tych funkcji mogą polegać na systemach kamer do śledzenia ruchów oczu i innych rysów twarzy lub bezpośredniego otoczenia w celu zastosowania efektów AR. 
 • Dane wrażliwe, w tym, gdy zdecydują się Państwo udostępnić Informacje w ramach jednej z naszych Ofert lub w przypadku, gdy udostępnia Państwo Informacje podczas jednej z naszych ankiet lub sesji udzielania informacji zwrotnych, włączając, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, informacje dotyczące Państwa zdrowia fizycznego lub psychicznego, rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego lub orientacji seksualnej, lub Państwa przekonań politycznych. W niektórych Ofertach, które zawierają dynamiczne funkcje rozrywkowe, możemy, za Państwa zgodą i zgodnie z obowiązującym prawem, zbierać informacje, takie jak skanowanie twarzy, śledzenie ruchu oczu lub reakcji skóry, które mogą być uznane za dane biometryczne.
 • Informacje o Państwa zaangażowaniu w media społecznościowe, , w tym o Państwa interakcjach z naszymi fanpejdżami/kanałami/kontami w społecznościach osób trzecich, forach i serwisach społecznościowych, usługach, wtyczkach i aplikacjach („Strony internetowe serwisów społecznościowych”). Może to obejmować posty, „polubienia” i inne treści wygenerowane przez użytkownika, które mogą Państwo dostarczyć, jak również dane o sobie, takie jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, urodziny, a także, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, listy znajomych i osób, które Państwo śledzą. Informacje o tym, jak można dostosować ustawienia prywatności na Stronach internetowych serwisów społecznościowych oraz jak te serwisy obchodzą się z Państwa danymi osobowymi i treściami, można znaleźć w ich instrukcjach pomocy w zakresie ochrony prywatności, polityce prywatności i warunkach użytkowania.
 • Informacje udostępniane na publicznych lub społecznościowych forach WarnerMedia, w tym te na temat udostępniania zdjęć, listów, filmów lub komentarzy podczas uczestnictwa w forach internetowych. W zależności od ustawień prywatności, te informacje lub treści oraz nazwa użytkownika mogą zostać upublicznione w Internecie lub w ramach społeczności użytkowników. Nie możemy zapobiec dalszemu wykorzystaniu tych Informacji po udostępnieniu ich przez Państwa na forum publicznym lub społecznościowym. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu postępowania z Informacjami, które Państwa dotyczą, należy zapoznać się z politykami prywatności danego forum. 
 • Informacje o Państwa lokalizacji, w tym w przypadku, gdy pochodzą one z informacji o urządzeniu (takich jak adres IP lub kod kraju), o interakcji urządzenia z naszymi Usługami Cyfrowymi lub, za Państwa zgodą, informacje o dokładnej lokalizacji urządzenia (np. geolokalizacja za pomocą urządzeń przenośnych).
 • Informacje o wydarzeniach, w tym zdjęcia i klipy, przechwycone za pośrednictwem stoiska lub w inny sposób przez nas lub osobę trzecią w naszym imieniu, oraz inne Informacje związane z organizacją i zarządzaniem wydarzeniem, takie jak alergie pokarmowe i inne indywidualne wymagania. 
 • Informacje techniczne/użytkowe z Państwa urządzenia, w tym typ urządzenia, przeglądarki, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, system operacyjny, dostawca internetu, identyfikator urządzenia przenośnego lub identyfikator reklamy mobilnej, identyfikator podłączonego urządzenia (w tym identyfikator podłączonego telewizora), adres IP, atrybuty sieci, atrybuty i ustawienia urządzenia telewizyjnego i aplikacji oraz inne atrybuty i ustawienia urządzenia lub przeglądarki. 
 • Informacje o Państwa zapytaniach jako klientów, w tym w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem jednego z naszych centrów obsługi klienta, adresów e-mail, skrzynek czatu obsługi klienta, formularzy lub systemów biletowych, Stron internetowych serwisów społecznościowych i centrów obsługi klienta, w których rozmowy mogą być nagrywane. 

2) Informacje, które Państwa dotyczą, jakie możemy zbierać z innych źródeł, w tym od znajomych:

 

Informacje z innych źródeł. Czasami łączymy Informacje z innymi otrzymywanymi przez nas informacjami online, w tym z informacjami o sposobie korzystania dotyczącymi Państwa interakcji z innymi stronami internetowymi oraz z reklamami online i mediami. Uzupełniamy również lub łączymy Informacje z informacjami pochodzącymi z różnych innych źródeł lub z rejestrów zewnętrznych, w tym od zewnętrznych dostawców danych, którzy dostarczają nam Informacji, takich jak dane demograficzne, historia transakcji i zakupów; informacje o treści i reklamach, z którymi Państwo wchodzą w interakcję. Możemy również otrzymywać Informacje, które Państwa dotyczą, od Państwa znajomych, którzy zapraszają do interakcji z dowolną z naszych Usług Cyfrowych. Możemy otrzymywać informacje od stron trzecich, z którymi mają Państwo podpisaną umowę subskrypcji, która obejmuje dostęp do naszych treści lub usług.

 

Dane od znajomych. W pewnych sytuacjach możemy umożliwić znajomym korzystającym z naszych Ofert dostarczenie Informacji, które Państwa dotyczą. Na przykład, ktoś może przesłać Informacje na naszych stronach internetowych, aby zaprosić Państwa do udziału w Ofercie, wystawić rekomendacje lub udostępnić zawartość za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji, lub mieć wielu graczy dzielących tę samą sesję gry. Przetwarzając te wnioski, możemy otrzymywać Informacje, które Państwa dotyczą, w tym Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe lub informacje o Państwa zainteresowaniach i korzystaniu z naszych Ofert. 

 

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE

Możemy wykorzystywać Informacje do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub w inny sposób ujawnionych w momencie ich gromadzenia. Poniżej wyjaśniamy nasze różne cele, wszelkie czynności związane z przetwarzaniem, które naszym zdaniem mogą wymagać dalszych wyjaśnień oraz, w razie potrzeby, „prawne podstawy”, na których opieramy się przy przetwarzaniu Państwa Informacji, które Państwa dotyczą. 

 

Należy pamiętać, że chociaż Informacje mogą być przetwarzane w więcej niż jednym celu (np. Informacje uzyskane w trakcie Dostarczania Naszej Oferty mogą być również wykorzystywane do Ulepszania i Rozwijania Naszych Ofert i/lub do Marketingu i Reklamy Spersonalizowanej), nie wszystkie z poniższych celów lub czynności przetwarzania będą miały zastosowanie w każdym przypadku. Szczególne wykorzystanie przez nas Informacji, które Państwa dotyczą, zależy od Oferty, z której Państwo korzystają, oraz od sposobu, w jaki Państwo z nami współpracują, w tym od Państwa zgody (np. czy wyrażają Państwo zgodę na pewne sposoby wykorzystania Informacji, takie jak marketing bezpośredni) oraz innych środków kontrolnych, jakie wykonują Państwo w odniesieniu do przetwarzania przez nas Informacji, które Państwa dotyczą (np. czy zdecydują się Państwo na rezygnację, jeśli taka możliwość jest oferowana). Państwa zdolność do kontrolowania niektórych celów, dla których przetwarzane są jego Informacje, została opisana w poniższych sekcjach INDYWIDUALNE WNIOSKI O REALIZACJE PRAW oraz CIASTECZKA I INNE INFORMACJE TECHNICZNE.  

 

Dostarczanie Naszych Ofert

 

Możemy wykorzystywać Informacje, które Państwa dotyczą, w celu założenia u nas Państwa konta, zarejestrowania Państwa w ramach Oferty, umożliwienia Państwu zapłacenia za nią, dostarczenia Oferty, umożliwienia Państwu udziału w promocji, konkursie, losowaniu nagród lub wezwaniu do działania w celu złożenia UGC lub prowadzenia Oferty i rozwiązywania wszelkich problemów. Może to obejmować egzekwowanie obowiązujących warunków (np. w odniesieniu do naszych usług subskrypcji, ograniczenia liczby urządzeń i wyświetlania odpowiednich treści w zależności od lokalizacji) oraz optymalizację dostawy Oferty do każdego konkretnego urządzenia używanego do uzyskania dostępu do niej i zapewnienia funkcji „kontynuuj oglądanie” w naszych usługach subskrypcji.

 

W krajach, w których nasze przetwarzanie Informacji wymaga podstawy prawnej, polegamy na następujących zasadach: 

 • Duża część naszego przetwarzania, taka jak dostarczanie i utrzymywanie naszych Ofert, jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, którą z Państwem zawarliśmy, w tym do umożliwienia nowym klientom zarejestrowania się u nas oraz dotychczasowym klientom zalogowania się do naszych Usług Cyfrowych.
 • Inne rodzaje przetwarzania są niezbędne dla naszych „uzasadnionych interesów” (i innych), w tym:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, składanie Ofert i obsługa klientów;
 • Kontaktowanie się z klientami z ważnymi powiadomieniami lub aktualizacjami; 
 • Kontaktowanie się z klientami na temat ich transakcji, zakupów i zwycięstwach w konkursach;
 • Personalizacja treści i przedstawianie zaleceń dotyczących innych treści;
 • Wykonywanie i/lub egzekwowanie praw przyznanych nam na podstawie warunków Oferty;
 • Ułatwienie płatności za nasze Oferty.
 • W przypadku innych rodzajów przetwarzania możemy polegać na Państwa zgodzie (jeśli została udzielona). 

Ulepszanie i Rozwijanie Naszych Ofert

 

Możemy wykorzystywać informacje, które Państwa dotyczą, w celu analizowania, ulepszania, personalizowania i oceny naszych Ofert i korzystania z nich przez Państwa, jak również w celu opracowania nowych Ofert. Może to obejmować analizę odpowiedzi na ankiety konsumenckie.

 

W krajach, w których nasze przetwarzanie Informacji wymaga podstawy prawnej, polegamy na następujących zasadach: 

 

 • Niektóre rodzaje przetwarzania są niezbędne dla naszych „uzasadnionych interesów” (i innych), w tym:
 • Ulepszanie i rozwijanie naszych Ofert.
 • Tworzenie efektywności w naszej działalności.
 • Zrozumienie trendów i zainteresowań konsumentów, w tym poprzez spostrzeżenia dotyczące klientów, badania rynku i pomiar wydajności treści.
 • Tworzenie statystyk dotyczących korzystania z naszych Ofert.
 • W przypadku innych rodzajów przetwarzania możemy polegać na Państwa zgodzie (jeśli została udzielona).

Marketing i Reklama Spersonalizowana 

 

Możemy wykorzystywać Informacje, które Państwa dotyczą, do celów marketingowych i/lub reklamowych naszych Ofert oraz ofert naszych klientów i partnerów. WarnerMedia wykorzystuje technologie AdTech, takie jak licytowanie w czasie rzeczywistym, w celu zarabiania na powierzchni reklamowej w ramach swoich Usług Cyfrowych i/lub tworzenia „profilu” w oparciu o Informacje o Państwa interakcjach z nami, w tym o naszych Ofertach, dostawcach usług i naszych partnerach oraz ich stronach internetowych, aplikacjach i reklamach online, które są wykorzystywane do dostarczania Państwu spersonalizowanych reklam i marketingu. Możemy również gromadzić informacje o użytkownikach w celu tworzenia grup lub kategorii użytkowników, takich jak „segmenty”, aby kontaktować się z Państwem w sprawie naszych Ofert i informować Państwa o ofertach naszych klientów i partnerów, w tym na Stronach internetowych serwisów społecznościowych. 

 

Jakkolwiek do przetwarzania Informacji, które Państwa dotyczą, w tym celu może być wykorzystywany algorytm automatycznego wyboru reklamy, która ma być interesująca dla Państwa, nie podejmujemy w pełni zautomatyzowanych decyzji, które mogą mieć prawny lub znaczący wpływ na Państwa bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że jest to w inny sposób dozwolone przez obowiązujące prawo.

 

Możemy również używać UGC do celów marketingowych lub reklamowych, z zastrzeżeniem odpowiednich warunków Oferty.

 

W krajach, w których nasze przetwarzanie Informacji wymaga podstawy prawnej, polegamy na następujących zasadach:  

 

 • W celu korzystania z UGC, o które Państwo wnioskowali, będziemy polegać na prawach przyznanych nam w ramach warunków Oferty i realizacji naszej umowy z Państwem.
 • Inne rodzaje przetwarzania dla Marketingu i Reklamy Spersonalizowanej są niezbędne dla naszych (lub innych) uzasadnionych interesów, w tym:
 • Wspieranie naszych zainteresowań handlowych poprzez marketing i reklamę Naszych Ofert, w tym angażowanie się w reklamę kontekstową (nie opartą na danych), analitykę i pomiar wydajności reklam; 
 • Poszerzanie naszej bazy klientów poprzez pogłębianie relacji z dotychczasowymi i rozwijanie nowych klientów;
 • Korzystając z UGC złożyli Państwo (chyba że nie jest to konieczne do wykonania umowy z Państwem lub możemy poprosić o Państwa zgodę); oraz,
 • Promocja marki WarnerMedia zarówno online, jak i offline.
 • W niektórych jurysdykcjach, dla niektórych rodzajów przetwarzania, takich jak reklamy oparte na zainteresowaniach lub gdzie wysyłamy bezpośrednie komunikaty marketingowe za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub SMS, wiadomości na portalach społecznościowych, polegamy na Państwa zgodzie (jeśli została udzielona). 

Świadczenie Usług dla Klientów 

 

Możemy wykorzystywać Informacje, które Państwa dotyczą, w celu zapewnienia Obsługi Klienta, w tym w celu rozpatrywania Państwa zapytań i skarg (w tym rozwiązywania problemów), niezależnie od tego, czy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, czatów, formularzy lub usług sprzedaży biletów, listu, strony internetowej lub za pośrednictwem Strony internetowej serwisu społecznościowego.

 

W krajach, w których nasze przetwarzanie Informacji wymaga podstawy prawnej, polegamy na następujących zasadach: 

 

 • Niektóre rodzaje czynności przetwarzania będą niezbędne do wykonania naszej umowy z Państwem w celu złożenia Oferty. 
 • Niektóre rodzaje działań związanych z przetwarzaniem będą niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
 • Niektóre rodzaje przetwarzania będą niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub innych), w tym:
 • Odpowiadanie na zapytania i skargi naszych klientów;
 • Śledzenie postępów i skuteczności naszej reakcji; oraz
 • Usprawnienie naszej Obsługi Klienta.

Wykrywanie, zapobieganie i ściganie działalności przestępczej i innej nielegalnej działalności 

 

Możemy wykorzystywać Informacje, które Państwa dotyczą, w celu wykrywania, zapobiegania lub dochodzenia działań przestępczych (w tym oszustw i naruszeń praw autorskich), ochrony bezpieczeństwa użytkowników i egzekwowania naszych praw obywatelskich w sądach. Na przykład, w razie potrzeby, możemy udostępnić Informacje, które Państwa dotyczą, organom ścigania lub wykorzystać je do podjęcia działań prawnych przeciwko Państwu w celu egzekwowania naszych praw.

 

W krajach, w których nasze przetwarzanie Informacji wymaga podstawy prawnej, polegamy na następujących zasadach: 

 

 • Niektóre rodzaje działań związanych z przetwarzaniem będą niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
 • Niektóre rodzaje przetwarzania będą niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub innych), w tym:
 • Ochrona naszych interesów i praw biznesowych, prywatności, bezpieczeństwa i własności lub naszych klientów i użytkowników;
 • Ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych; 
 • Dzielenie się Informacjami, które Państwa dotyczą, ze stronami trzecimi w celu umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Zgodność z obowiązkami prawnymi  

 

Możemy wykorzystywać Informacje, które Państwa dotyczą, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w tym zasad rachunkowości, odpowiedzi na indywidualne wnioski o realizację praw oraz odpowiedzi na wnioski organów regulacyjnych, sądowych oraz organów ścigania lub rządowych.

 

W krajach, w których nasze przetwarzanie Informacji wymaga podstawy prawnej, polegamy na następujących zasadach: 

 

 • Tego typu działania są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. 

DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI I ICH UJAWNIANIE

Dzielimy się Informacjami i ujawniamy je następującym podmiotom, dla celów określonych poniżej: 

 

 W ramach AT&T i/lub WarnerMedia 

 

WarnerMedia jest częścią grupy spółek AT&T. Spółki WarnerMedia i AT&T wspierają się i współdziałają ze sobą przy prowadzeniu swojej działalności. W związku z tym spółka WarnerMedia i/lub spółka AT&T może otrzymywać Informacje, które Państwa dotyczą, do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, o ile istnieje podstawa prawna, aby to zrobić i jest to zgodne z wszelkimi udzielonymi przez Państwa zezwoleniami (np. niezależnie od tego, czy chcą Państwo otrzymywać informacje marketingowe, czy też nie) oraz wszelkimi innymi środkami kontroli, które przysługują Państwu w odniesieniu do przetwarzania przez nas Informacji, które Państwa dotyczą (np. jeśli zdecydowali się Państwo na rezygnację z określonego przetwarzania), zgodnie z opisem zawartym w poniższych sekcjach INDYWIDUALNYCH WNIOSKOW O REALIZACJE PRAW oraz CIASTECZEK I INNYCH INFORMACJO TECHNICZNYCH.  

 

Poza AT&T i/lub WarnerMedia 

 

Zewnętrzni Dostawcy Usług. Nasi agenci i kontrahenci mają dostęp do Informacji w celu pomocy w realizacji usług, które dla nas wykonują, takich jak, ale bez ograniczenia do, m. in. realizacja, tworzenie, utrzymanie, hosting i dostarczanie naszych Ofert, prowadzenie działań marketingowych, świadczenie usług informatycznych i bezpieczeństwa, obsługa płatności, poczta elektroniczna i realizacja zamówień, administrowanie promocjami, konkursami i nagrodami, prowadzenie badań, pomiarów i analiz, uzyskiwanie wglądu lub obsługa klienta.

 

Podlinkowane Strony internetowe serwisów społecznościowych stron trzecich. Niektóre z naszych Usług Cyfrowych zawierają linki do innych stron, w tym Stron internetowych serwisów społecznościowych, dla celów interakcji z klientami i marketingu. Praktyki informacyjne Stron internetowych serwisów społecznościowych mogą różnić się od naszych, dlatego przed przekazaniem swoich danych osobowych powinni Państwo zapoznać się z ich polityką prywatności i warunkami, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad danymi osobowymi, które są przekazywane do lub gromadzone przez te strony trzecie.

 

Partnerzy zewnętrzni. Czasami oferujemy Usługi Cyfrowe i Usługi Offline, które są sponsorowane lub współtworzone z określonymi stronami trzecimi. Na mocy tych stosunków strony trzecie zbierają lub uzyskują od Państwa dane osobowe w trakcie wykonywania czynności. Nie kontrolujemy wykorzystywania danych osobowych przez te strony trzecie. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności w celu zapoznania się z ich praktykami dotyczącymi danych. 

 

Dostawcy AdTech. Udostępniamy pewne Informacje stronom trzecim (np. innym firmom, sprzedawcom detalicznym, organizacjom badawczym, reklamodawcom, agencjom reklamowym, sieciom i platformom reklamowym, bazom danych z udziałem publicznym, wydawcom i organizacjom non-profit) w celu przetwarzania ich w sposób niejawny lub niezidentyfikowany, aby dostarczyć Państwu reklamę w oparciu o Państwa zainteresowania, w tym, w stosownych przypadkach, w drodze licytacji w czasie rzeczywistym. W niektórych przypadkach możemy również udostępniać dane dotyczące segmentów lub niestandardowych odbiorców stronom trzecim w celach marketingowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w sekcji (i) Marketing i Reklama Spersonalizowana powyżej (ii) Ciasteczka i Inne Informacje Techniczne oraz (iii) Wybory reklam poniżej.

 

Inne strony trzecie. W przypadku prawdopodobnej zmiany kontroli nad przedsiębiorstwem (lub jego częścią), takiej jak sprzedaż, fuzja i przejęcie lub jakakolwiek transakcja lub reorganizacja, możemy udostępnić Informacje, które Państwa dotyczą, zainteresowanym stronom, w tym w ramach procesu należytej staranności, nowym lub potencjalnym właścicielom przedsiębiorstwa i ich profesjonalnym doradcom. 

 

 Organy ścigania, władze i sądy. Ujawniamy Informacje tam, gdzie jest to konieczne w celu zapobiegania, dochodzenia lub ścigania działalności przestępczej, a także w odpowiedzi na postępowanie sądowe, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe, lub w odpowiedzi na żądanie organu regulacyjnego, rządowego lub wykonawczego.  

 

Fora publiczne. Jeżeli zamieszczają lub udostępniają Państwo Informacje podczas interakcji z jedną z naszych Usług Cyfrowych lub za pośrednictwem Stron internetowych serwisów społecznościowych, w zależności od charakteru usługi lub ustawień prywatności, Informacje te mogą stać się publiczne, po czym nie możemy zapobiec dalszemu wykorzystaniu lub udostępnieniu tych Informacji. Informacje o tym, jak można dostosować ustawienia prywatności na Stronach internetowych serwisów społecznościowych, można znaleźć w ich instrukcjach pomocy w zakresie ochrony prywatności i warunkach użytkowania.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy przechowywać Informacje, które Państwa dotyczą, tylko tak długo, jak to konieczne do celów opisanych w ramach niniejszej Polityki Prywatności. To oznacza, że okresy przechowywania będą się różnić w zależności od rodzaju Informacji oraz powodu, dla którego dysponujemy Informacjami w pierwszej kolejności. Na przykład pewne Informacje związane z dostarczaniem Państwu naszych Ofert będą przechowywane przez kilka lat w celu dotrzymania różnych zobowiązań finansowych i podatkowych. Posiadamy szczegółową wewnętrzną politykę przechowywania, która określa różne okresy przechowywania dla różnych kategorii Informacji, w zależności od naszych zobowiązań prawnych i tego, czy istnieje potrzeba handlowa przechowywania Informacji. Po upływie okresu przechowywania informacje są bezpiecznie usuwane, chyba że jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących okresów przechowywania, należy skontaktować się z nami za pomocą metod kontaktu podanych poniżej.

INDYWIDUALNE WNIOSKI O REALIZACJĘ PRAW

Pod pewnymi warunkami, mają Państwo prawo zażądać do nas o spełnienie jednego lub kilku z poniższych wniosków. Przed rozpatrzeniem wniosku możemy poprosić Państwa o dowód tożsamości lub inne dodatkowe informacje.

 

 • Prawo do dostępu i sprostowania: Mogą Państwo zażądać szczegółowych informacji w zakresie Informacji, które posiadamy, wraz z kopią Informacji, które Państwa dotyczą, oraz o sprostowania wszelkich błędów w Informacjach, które Państwa dotyczą. 
 • Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"): Prawo, w pewnych okolicznościach, do zażądania o usunięcie Informacji, które Państwa dotyczą. W szczególnych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć niektórych rodzajów Informacji, w szczególności, gdy mamy prawny obowiązek przechowywania tych Informacji (np. dla celów sprawozdawczości regulacyjnej) lub na przykład, gdy chcą Państwo, abyśmy nadal dostarczali Państwu Ofertę, a przetwarzanie Informacji jest niezbędne do dostarczenia tej Oferty.
 • Materiały marketingowe oraz udostępnianie Informacji innym firmom. Zapewniamy Państwu możliwość wyrażenia swoich preferencji w kwestii otrzymywania od nas pewnych materiałów marketingowych, a także udostępniania przez nas Informacji, które Państwa dotyczą, partnerom do celów marketingu bezpośredniego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Wybór reklam" poniżej. 
 • Prawo do przenoszenia: W niektórych przypadkach prawo do otrzymywania Informacji, które Państwa dotyczą, w formacie cyfrowym lub do przekazywania ich bezpośrednio do innego administratora (jeżeli jest to technicznie wykonalne).
 • Prawo do sprzeciwu: Prawo do sprzeciwu (z przyczyn odnoszących się do Państwa konkretnej sytuacji) wobec przetwarzania Informacji, które Państwa dotyczą, na podstawie naszych uzasadnionych interesów, w tym dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody: Mogą Państwo wycofać zgodę w każdej chwili wycofać w odniesieniu do dowolnego przetwarzania Informacji, które opiera się na zgodzie. 

Każdy wniosek o skorzystanie z tych praw będziemy oceniać indywidualnie dla każdego przypadku. Mogą zaistnieć okoliczności, w których nie jesteśmy prawnie zobowiązani do spełnienia żądania ze względu na odpowiednie wyłączenia przewidziane w obowiązujących przepisach o ochronie danych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować Informacje, które Państwa dotyczą, nawet jeśli wycofają Państwo swoją zgodę. W celu skorzystania z tych praw lub skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, prosimy o złożenie wniosku poprzez przejście do  Portalu indywidualnych wniosków o realizacje praw.  

CIASTECZKA I INNE INFORMACJE TECHNICZNE

Gdy odwiedza Państwo nasze Usługi Cyfrowe, my, zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy mogą używać ciasteczek lub podobnych technologii, takich jak piksele i zestawy SDK w celu (i) zapewnienia, rozwoju, utrzymania, personalizacji, ochrony i poprawy naszych Usług Cyfrowych i ich zawartości (ii) wykonywania analiz, w tym do analizy i raportowania na temat korzystania i wydajności naszych Usług Cyfrowych i wszelkich reklam wyświetlanych na lub dostarczonych przez nich (iii) ochrony przed, identyfikacji i zapobiegania oszustwom i innym bezprawnym działaniom (iv) tworzenia zbiorczych danych o grupach lub kategoriach naszych użytkowników (w tym odbiorców reklamy), oraz (v) dla nas, naszych partnerów i zewnętrznych dostawców usług w celu dostarczania, kierowania, oferowania, wprowadzania na rynek lub personalizacji reklam związanych z naszymi Ofertami lub ofertami naszych klientów i partnerów (w tym ograniczenie częstotliwości wyświetlania reklam). 

 

Opis ciasteczek 

 

1. Wymagane ciasteczka 

Takie ciasteczka są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony internetowej

 

Absolutnie niezbędne ciasteczka lub podobne technologie: Są nieodzowne w celu umożliwienia przemieszczania się po naszych Usługach Cyfrowych lub aplikacjach oraz korzystania z ich funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów. Jeśli wyłączą Państwo te ciasteczka, niektóre lub wszystkie funkcje Usług Cyfrowych mogą nie działać.

 

2. Ciasteczka wydajnościowe 

 

Te ciasteczka pozwalają nam analizować korzystanie z naszych Usług Cyfrowych, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność 

 

Ciasteczka wydajnościowe lub podobne technologie: Gromadzą one informacje na temat sposobu korzystania z naszych Usług Cyfrowych, dzięki czemu możemy analizować ruch, rozumieć interakcje między użytkownikami i ulepszać odpowiednie Usługi Cyfrowe. Nasze e-maile i biuletyny mogą zawierać 'piksele internetowe', które informują nas o tym, w jaki sposób kontaktowano się z tym, co wysłaliśmy. W przypadku gier, technologie te zbierają informacje o Państwa rozgrywce, w tym o osiągnięciach, korzystaniu z funkcji i innych działaniach w grze. W tym celu możemy korzystać z narzędzi oferowanych przez usługodawców zewnętrznych (takich jak Google Analytics), którzy mogą używać własnych plików cookie lub podobnych technologii. Więcej informacji można uzyskać, klikając na link dotyczący korzystania z ciasteczek Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

3. Funkcjonalne ciasteczka  

 

Ciasteczka lub podobne technologie związane z funkcjonalnością: Umożliwiają naszych Usługom Cyfrowym zapamiętywanie dokonanych przez Państwa wyborów (dotyczących na przykład nazwy użytkownika lub regionu, w którym się Państwo znajdują) oraz zapewniają rozbudowane, bardziej spersonalizowane funkcje, w tym spersonalizowane treści. Mogą być również używane do świadczenia Usług Cyfrowych, o które Państwo poprosili, takich jak oglądanie filmów czy komentowanie na blogu.

 

4. Ciasteczka reklamowe 

 

Te ciasteczka są wykorzystywane przez firmy reklamowe do obsługi reklam, które są istotne dla Państwa zainteresowań 

 

Ciasteczka mediów społecznościowych lub podobne technologie:  Są używane, gdy udostępniają Państwo Informacje przy użyciu przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „Lubię to!” w naszych Usługach Cyfrowych, umieszczają Państwo łącze do swojego konta lub nawiązują kontakt z naszą treścią w na Stronach internetowych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter. Strona internetowa serwisu społecznościowego będzie rejestrować, że Państwo to zrobili, a Informacje te mogą być powiązane z działaniami ukierunkowanymi/reklamowymi, w tym budowaniem niestandardowych odbiorców.

 

Ciasteczka reklamowe lub podobne technologie: Niektóre z naszych Usług Cyfrowych mogą korzystać z sieci reklamowej innego podmiotu, spółki AT&T lub WarnerMedia w celu dostarczenia reklam ukierunkowanych. Mogą one również mieć możliwość ograniczenia ilości wyświetleń reklamy oraz śledzenia przeglądania lub korzystania z naszych Usług Cyfrowych i Stron internetowych serwisów społecznościowych.

 

Zarządzanie ciasteczkami i innymi technologiami. W przypadku Usług Cyfrowych w niektórych jurysdykcjach, w tym w EOG, mogą Państwo uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z ciasteczek i innych technologii, a także udzielić lub wycofać zgodę, lub ustawić preferencje dotyczące ciasteczek, a w niektórych przypadkach sprzeciwić się uzasadnionym celom związanym z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, klikając przycisk „Zarządzaj ciasteczkami+” lub w inny sposób dostosowując preferencje dotyczące ciasteczek. Ustawienia te są dostępne na stronie internetowej lub w ustawieniach aplikacji, w dowolnym momencie za pośrednictwem łącza „Zarządzaj ciasteczkami+” lub podobnego łącza znajdującego się na stronach internetowych lub w ustawieniach aplikacji. Użytkownik może również skorzystać z ustawień aplikacji/przeglądarki, aby ustawić preferencje dotyczące ciasteczek.

 

W przypadku wielu Usług Cyfrowych w EOG WarnerMedia uczestniczy w programie IAB Europa Ramy Przejrzystości i Zgody, który jest opisany bardziej szczegółowo przez nawigację do Strony internetowej IABi zapewnia zgodność z jego specyfikacjami i politykami na właściwych stronach internetowych i aplikacjach. OneTrust obsługuje platformę zarządzania zgodą o numerze identyfikacyjnym 28.

 

Komunikacja marketingowa. Zapewniamy Państwu możliwość wyrażenia swoich preferencji w kwestii otrzymywania od nas pewnych materiałów marketingowych. Jeśli chcą Państwo zaktualizować te preferencje, mogą Państwo (i) zalogować się na konto utworzone u nas w celu dostosowania ustawień (jeśli dana funkcja jest dostępna) lub (ii) w inny sposób złożyć wniosek, przechodząc do naszego Portalu indywidualnych wniosków o realizacje praw. Aby zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych pocztą e-mail, mogą Państwo także wykonać instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji zamieszczone w każdej otrzymywanej od nas, marketingowej wiadomości e-mail. 

 

Wybory dotyczące reklam. We własnym zakresie lub we współpracy z podmiotami stowarzyszonymi lub stronami trzecimi, możemy prezentować reklamy i angażować się w gromadzenie danych, raportowanie, pomiar reakcji na reklamę i analizy witryn w naszych Usługach Cyfrowych i na stronach internetowych stron trzecich w Internecie i aplikacji w czasie. My, nasze podmioty stowarzyszone lub strony trzecie możemy wykorzystywać ciasteczka, beacony, piksele, zestawy SDK lub podobne technologie do wykonywania tych czynności. Uzyskują także informacje na temat używanych przez Państwa aplikacji, odwiedzanych witryn internetowych oraz inne informacje pochodzące z Państwa urządzeń i przeglądarek, dzięki czemu mogą prezentować reklamy lepiej dopasowane do Państwa zainteresowań w naszych Usługach Cyfrowych i poza nimi, na Państwa urządzeniach i w przeglądarkach. Ten rodzaj reklamy jest określany jako reklama oparta na zainteresowaniach. My, nasze podmioty stowarzyszone lub strony trzecie mogą również wykorzystywać te informacje do łączenia różnych Państwa przeglądarek i urządzeń w celu reklamy opartej na zainteresowaniach oraz w innych celach, takich jak badania, analizy, operacje wewnętrzne, zapobieganie oszustwom i poprawa doświadczeń konsumentów.

 

Oprócz zarządzania Państwa preferencjami za pośrednictwem naszej platformy zarządzania zgodą, aby uzyskać więcej informacji o reklamie opartej na zainteresowaniach na Państwa komputerze stacjonarnym lub przeglądarce mobilnej, a także aby zrezygnować z tego typu reklamy przez osoby trzecie, które uczestniczą w programach samoregulacyjnych, należy odwiedzić stronę internetową Online Choices, jeśli znajduje się ona na terytorium EOG, która znajduje się na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA); jeśli w Argentynie, należy odwiedzić stronę Alianza de Publicidad Digital de Argentina (APDA); jeśli w Kanadzie, należy odwiedzić stronę internetową Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC), a jeśli w Stanach Zjednoczonych, należy przejść do strony internetowej Digital Advertising Alliance of the US (DAA). Aby dowiedzieć się więcej o reklamie opartej na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych i zrezygnować z tego typu reklamy przez osoby trzecie, które uczestniczą w narzędziu DAA AppChoices, proszę odwiedzić link Wybór reklam, aby pobrać wersję AppChoices dla swojego urządzenia. Należy pamiętać, że rezygnacja wybrana w ramach tych programów będzie się odnosić do reklam opartych na zainteresowaniach prezentowanych przez wybrane firmy zewnętrzne, lecz nadal będzie możliwe gromadzenie danych w innych celach, w szczególności w związku z badaniami, analizami i operacjami wewnętrznymi. Mogą Państwo nadal otrzymywać reklamy, lecz będą one mniej dopasowane do Pastwa zainteresowań.

 

Ważne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę w przypadku rezygnacji z ciasteczek w przeglądarkach internetowych (takich jak te wykorzystywane przez EDAA, APDA i DAAC):

 • Zablokowane ciasteczka: Rezygnacja z ciasteczek może nie działać, jeśli Państwa przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby blokować ciasteczka innych firm.
 • Usuwanie lub ochrona rezygnacji: Jeśli usuną Państwo swoje ciasteczka, będą Państwo musieli ponownie dokonać wyboru rezygnacji z nich. Istnieją wtyczki do przeglądarek, które pomogą Państwu w zapamiętaniu Państwa rezygnacji z ciasteczek. 
 • Tylko ta przeglądarka: Rezygnacja dotyczy tylko profilu przeglądarki, w której Państwo ją ustawili. Na przykład, jeśli ustawili Państwo brak zgody podczas korzystania z przeglądarki Firefox, a następnie użyją Państwo Chrome, to brak zgody nie będzie aktywny w Chrome. Aby zrezygnować z ciasteczek w Chrome, trzeba będzie powtórzyć proces rezygnacji. Wynika to z faktu, że ciasteczka nie mogą być odczytywane pomiędzy różnymi przeglądarkami lub profilami przeglądarek.

Rezygnacja nie blokujeani nie usuwa ciasteczek: Nie zabrania również wykorzystywania ciasteczek lub innych technologii do celów innych niż wybieranie reklam w oparciu o Państwa zainteresowania, wynikające z Państwa zachowania w sieci. Jeśli zrezygnują Państwo z tej opcji, nadal mogą być zbierane dane o Państwa aktywności w sieci i nadal będą widoczne reklamy. Reklamy mogą być wybierane na przykład na podstawie zawartości strony internetowej, na której są wyświetlane. Jeśli chcą Państwo zablokować lub całkowicie usunąć ciasteczka, mogą Państwo to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

 

Zakres dostępnych opcji zależy od urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Na przykład większość systemów operacyjnych dla urządzeń przenośnych (iOS dla smartfonów firmy Apple, Android dla urządzeń używających tego systemu oraz Windows dla urządzeń firmy Microsoft) oferuje własne instrukcje dotyczące ograniczenia lub uniemożliwienia dostarczania dopasowanych reklam wyświetlanych w aplikacjach. Można przejrzeć materiały pomocnicze i/lub ustawienia prywatności dotyczące odpowiednich systemów operacyjnych, aby dowiedzieć się więcej na temat tych funkcji oraz ich zastosowania względem dopasowanych reklam wyświetlanych w aplikacjach. 

 

Informacje o dokładnej lokalizacji. Aby wyłączyć funkcję gromadzenia informacji o dokładnej lokalizacji z Państwa urządzenia przenośnego za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych, można uzyskać dostęp do ustawień urządzenia przenośnego i wybrać opcję ograniczenia takiego gromadzenia. Mogą Państwo również ograniczyć zbieranie dokładnych informacji o lokalizacji ze stron internetowych poprzez ustawienia przeglądarki.

TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

Działamy na skalę międzynarodową, w związku z czym niektóre procesy związane z wykorzystywaniem przez nas Informacji, które Państwa dotyczą, będą wymagać przechowywania lub przetwarzania Informacji w krajach innych niż kraj Państwa rezydencji, w tym w krajach o różnym poziomie ochrony prawnej Informacji, które Państwa dotyczą, oraz o mniejszej ilości praw w z tym związanych. W szczególności Informacje, które Państwa dotyczą, mogą być transferowane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się niektóre nasze systemy, jak również tam przetwarzane. 

 

Proszę zapoznać się z naszą tabelą podmiotów stowarzyszonych, aby zobaczyć przykłady krajów, do których mogą być przekazywane Informacje, które Państwa dotyczą. 

 

Za każdym razem, kiedy będziemy transferować Informacje, które Państwa dotyczą, poza kraj lub region, taki jak Europejski Obszar Gospodarczy, dopilnujemy, aby podjęte zostały kroki niezbędne do przestrzegania stosownych wymogów prawnych. Jeśli zatem będzie to wymagane, w celu zagwarantowania właściwych środków bezpieczeństwa zastosujemy odpowiednie mechanizmy umowne, takie jak standardowe klauzule umowne UE, bądź też będziemy polegać na fakcie uczestnictwa usługodawców w zatwierdzonym mechanizmie międzynarodowego transferu danych (w szczególności dotyczy to przyjęcia wiążących reguł korporacyjnych). Dodatkowe informacje na temat dokumentów, których używamy w celu zapewnienia ochrony Informacji, które Państwa dotyczą, w przypadku ich transferu poza kraj lub region, można uzyskać po złożeniu wniosku za pośrednictwem naszego portalu indywidualnych wniosków o realizację praw

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI

Co pewien czas możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. O wszelkich istotnych zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie informacji na naszych stronach. Zachęcamy Państwa do okresowego sprawdzania i przeglądania tej polityki, aby być na bieżąco.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności można skontaktować się z nami i naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem wmprivacy@warnermediagroup.com.  

REKLAMACJE

Jeśli są Państwo niezadowoleni z naszego sposobu postępowania w odpowiedzi na Państwa zapytanie, w pierwszej kolejności prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem wmprivacy@warnermediagroup.com. Jeśli nadal nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mogą Państwo mieć prawo do złożenia skargi do swojego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe tego urzędu można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem wmprivacy@warnermediagroup.com.